Reglement

Regelement bij reservering en gebruik van machines

 • Starttarief € 8.00
 • Machines dienen altijd vooraf gereserveerd te worden.
 • U kunt de machines reserveren bij: Bert Eijkemans (06-22941257) en Harm Eijkemans (06-13359846)
 • Bij reservering van machines dient u deze ook op tijd te halen en terug te brengen.
 • Zorg dat u telefonisch bereikbaar bent als u een reservering heeft gemaakt.
 • Machines die voor een hele dag gereserveerd zijn dienen dezelfde dag retour te zijn.
 • Na gebruik werktuigen altijd goed reinigingen. Bij niet goed reinigen worden kosten in rekening gebracht.
 • Wanneer machines van boer naar boer gaan dient u altijd de juiste gewerkte eenheden door te geven aan de verhuurder. U dient de machine ook dan goed te reinigingen, zo niet dan zullen we hiervoor reinigingskosten in rekening moeten brengen.
 • Frezen van percelen per ha. noteren. Frezen van perceelranden per uur noteren.
 • Bij meesturende tandems (beladen en boven 25km/h en op smalle bollen wegen) diens u de as vast te zetten. Bij overpompen met gierton deze altijd achter leeg laten. Ook injecteurs moeten leeg zijn.
 • Zuigslangen voor de gierton dient men zelf aan te schaffen i.v.m. besmettingsgevaar.
 • Grasresten, resten stalmest, stenen etc. dient u thuis af of op het perceel te laten.
 • Storingen en /of mankementen aan de machines dient u direct aan de verhuurder te melden.
 • Altijd alle slangen, aftakassen en lichtkabels aansluiten. Elektronische bedieningskasten in de cabine hangen.
 • Bij elektrisch bediende machines is een constant plus aansluiting d.m.v. een 3 polige stopcontact vereist op de trekker.
 • Bij gebruik injecteurs en tonnen met een microturbo is een vrij retour verplicht.
 • Bij het gebruik injecteurs en tonnen met een microturbo is een vrij retour verplicht.
 • Bij het gebruik van frezen de freesas altijd goed schoon maken. Zo niet dan zullen we hiervoor reinigingskosten in rekening moeten brengen.
 • Bij schade aan aftakassen wordt € 50-, per buis of beschermkap in rekening gebracht.
 • In geval van kromme tandarmen wordt €50-, in rekening gebracht voor reparatie. De verhuurder bepaalt wanneer een tandrem nog gerepareerd kan worden dan wel stuk is. In geval van vernieuwing van de tandrem wordt €80-, in rekening gebracht.
 • Bij schade aan machines door nalatigheid of eigen fouten wordt de opgelopen schade in rekening gebracht.
 • De verhuurder kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor vervolgschade in welke vorm dan ook.